Větším z oborních chovů okresu Brno–město je obora Kuřim, ležící mezi obcemi Kuřim, Moravské Knínice, Chudčice, Jinačovice, Rozdrojovice a levým břehem řeky Svratky na rozhraní okresů Brno–venkov a Brno–město. Byla postavena v r. 1962 z popudu podnikového ředitelství Jihomoravských státních lesů, n. p., na místě historické obory, v níž byla již v polovině 17. století chována daňčí a černá zvěř.

    Oboru vlastnil rod Collatů, v polovině 18. století Sinzendorfové a od r. 1937 Československé státní lesy (do majetku státu přešla v r. 1925 na základě pozemkové reformy). Ty ji v r. 1953 zrušily kvůli vysokým škodám, které ve smrkových porostech působila tehdy chovaná jelení a mufloní zvěř.
   Staronová obora byla určena k chovu mufloní a daňčí zvěře. V r. 1965 se obora – tehdy nazývaná Přehrada – stala vyhrazenou honitbou Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR a spravovaly ji Jihomoravské státní lesy, s. p., Lesní závod Kuřim. V r. 1992, kdy proběhla transformace lesního hospodářství, přešla do vlastnictví Lesů České republiky, s. p., a byla pronajímána. Současným nájemcem je Ing.Luděk Šebesta.
   Obora má v současnosti výměru 560 ha, na níž mají převahu lesní porosty (531 ha) tvořené především dubem a bukem. Jehličnany zastupuje smrk. Výměra zemědělské půdy je 35 ha. Nadmořská výška území obory se pohybuje od 235 do 426 m, z čehož vyplývá značná členitost terénu.
    Základ chovu muflonů tvoří zvěř vysazená do původní obory v r. 1937 – šlo o 12 kusů dovezených z obory Hrotovice (Správa státních lesů Jaroměřice nad Rokytnou). Po obnovení obory v r. 1962 do ní bylo dovezeno osm kusů mufloní zvěře z Chebska, k nimž v letech 1964–66 přibylo dalších devět kusů z honiteb LZ Horšovský Týn a dva kusy z honitby v sousedství Kuřimi.

    Bodově nejvýznamnější trofej daňka posledních let dosáhla 205 b. CIC. Toulcům nejsilnějšího berana obory bylo naměřeno 222 b. CIC.
Daňčí zvěř byla na počátku obnovení obory vedena jako doplňkový druh. Do Kuřimi byla přivezena v r. 1962.  Paroží nejsilnějších lopatáčů z obory, ulovených v letech 1995 a 1996, bylo ohodnoceno shodně na 192 b. CIC.