Fotogalerie: muflon

 

 

Muflon – Ovis musimon

 

Tabulka správné chovnosti muflona :

 

 

Věk

Délka toulců

rozloha

Bodů CIC

poznámka

Chovní

Vysoce chovní

2 – srpen

45 +

40 +

160

170

 

2 – prosinec

55 +

43 +

170

180

 

3

70 +

46 +

195

200

Průměr vinutí 30 + cm

4

80 +

48 +

205

210

 

5

85 +

48 +

210

220

 

6

90 +

48 +

215

225

 

7 +

Všichni lovní

 

 

 

Hodnocení trofeje muflona:

 

 

Definice typické trofeje muflona: Typická trofej muflona je taková, na níž lze uplatnit mezinárodní hodnotitelskou metodu v plném rozsahu a která má C index větší než 0,7. C index je poměr mezi rozlohou trofeje měřené v kulisách toulců a rozpětím hrotů obou toulců. C index se používá též pro udělení srážek za vrůstavost toulců. Atypické trofeje se vylučují z hodnocení.

 

 

 

Vysvětlivky k hodnotitelské tabulce – muflon:

1.1 Délka toulce se měří od předního okraje toulce na čele, po vnějším oblouku toulce až k jeho špičce – zakončení. Jestliže je konec toulce odlomen, měříme jen jeho skutečnou délku, kolmou k linii měření. Při měření délky označíme na toulci jednotlivé třetiny délky pro následné měření obvodů toulce.

1.2, 1.3, 1.4 Obvody toulce se měří v každé třetině délky toulce na nejsilnějším místě, rovnoběžně s vruby toulců. Nejsilnější místo vyhledáme několikerým zkusmým měřením.

1.5 Rozloha toulců se měří posuvným měřítkem kolmo na podélnou osu lebky jako největší vzdálenost vnějších stran toulců, tedy ne jejich zakončení.

2. Přirážky a srážky

2.1 Přirážky

2.1.1 Barva toulců

žlutá, umělé dobarvení nebo lakování          0 bod
světlehnědá                                              1 bod
hnědá                                                      2 body
tmavohnědá až černá                                3 body

2.1.2 Vrubování toulců:
hladké, téměř bez vrubování                        0 bod
řídké, široké málo vyvinuté vruby                 1 bod
středně husté a dobře vyvinuté vruby            2 body
husté a výrazné vruby                                 3 body

2.1.3 Vinutí toulců
se zjišťuje měřením průměru vnějšího oblouku toulce kolmo na prodlouženou horní čelist. K měření používáme posuvné měřítko.

průměr oblouku do 25,9 cm                       0 bod
                       26,0 – 26,9 cm                  1 bod
                       27,0 – 27,9 cm                  2 body
                       28,0 – 28,9 cm                  3 body
                       29,0 – 29,9 cm                  4 body
                       30 cm a více                     5 bodů

2.2 Srážky:

2.2.1 Vrůstavost toulců – C index 2,50 – 2,69                1 bod
                                                   2,70 – 2,89                2 body
                                                   2,90 a více                 3 body

2.2.2 Vzhledové vady: za odlupčivost nebo asymetrii toulců lze udělit srážku 0 – 2 body. Za asymetrii se nepovažuje asymetrie délky toulců vzniklá ulomením části toulce.

3.1 C index je podíl rozlohy toulců a rozpětí konců toulců. Rozpětí toulců měříme posuvným měřítkem jako vzdálenost hrotů toulců kolmo na podélnou osu lebky. Je-li hrot toulce ulomen, měříme rozpětí mezi tečnami lomné plochy konců toulců, kolmých k linii měření rozpětí. C index slouží pro zjištění vrůstavosti toulců, bod 2.1.1, a pro posouzení typičnosti, případně atypičnosti trofeje.

Příklad č. 1: Rozloha toulců je 45 cm, rozpětí toulců je 16 cm. Výpočet provedeme takto: 45:16=2,81. Trofej obdrží dle bodu 2.2.1 srážku za vrůstavost toulců 2 body.

Příklad č. 2: Rozloha toulců je 45 cm, rozpětí toulců je 55 cm. Výpočet provedeme takto: 45:55=0,82. Trofej je beze srážek dle bodu 2.2.1 a je typická, protože C index je větší než 0,7.

Příklad č. 3: Rozloha toulců je 42 cm, rozpětí toulců je 62 cm. Výpočet provedeme takto: 42:62=0,68. Trofej je atypická, neboť C index je menší 0,7 – viz definice typické trofeje muflona v preambuli. Atypické trofeje se vylučují z hodnocení metodou CIC.

Přirážky za barvu a vrubování a srážky za vzhledové vady lze udělovat i v polovinách bod

 

Texty  Ing. Karel Klusák
použitá literatura Hodnocení loveckých trofejí zvěře z celého světa